09477.95.777

Gói cước internet F7

Mô tả gói cước F7 tốc độ 16 Mbps ( 2018 ) là gói cước internet cáp quang công nghệ Gpon áp dụng chủ yếu cho cá nhân và hộ gia đình. Gói cước internet F7 áp dụng chủ yếu tại một số các tỉnh lẻ ( không áp dụng chủ yếu tại Hà Nội

Gói cước internet F2

Mô tả gói cước F2 tốc độ 55 Mbps ( 2018 ) là gói cước internet cáp quang công nghệ Gpon áp dụng chủ yếu cho cá nhân và hộ gia đình.( có thể đăng ký cho công ty ) Gói cước internet F2 phù hợp sử dụng cho từ : 6-9 thiết bị Tham

Gói cước internet F3

Mô tả gói cước F3 tốc độ 45 Mbps ( 2018 ) là gói cước internet cáp quang công nghệ Gpon áp dụng chủ yếu cho cá nhân và hộ gia đình. Gói cước internet F3 phù hợp sử dụng cho từ : 6-8 thiết bị Tham khảo bảng giá khuyến mại gói cước internet

2018-08-24T15:01:17+00:00Tháng Hai 12th, 2018|Categories: Cá nhân, Gói cước internet|Tags: , , , |0 Comments

Gói cước internet F5

Mô tả gói cước internet F5 tốc độ 27 Mbps ( 2018 ) là gói cước internet cáp quang công nghệ Gpon áp dụng chủ yếu cho cá nhân và hộ gia đình. Tham khảo bảng giá khuyến mại gói cước internet F5  Mô tả dịch vụ F5  Tốc độ download 27 Mbps  Tốc độ upload

2019-01-19T10:31:58+00:00Tháng Hai 12th, 2018|Categories: Cá nhân, Gói cước internet|Tags: , , |0 Comments