09477.95.777

Gói cước Fiber Public+

Gói cước internet cáp quang Fiber Puclic + có tốc độ lên tới 80Mbps ( băng thông cập nhật 2018 ). Gợi ý : Chỉ ưu đãi áp dụng dành riêng cho quán Game , tiệm NET Chưa bao gồm 10% VAT Mô tả dịch vụ KV Fiber Public+  Tốc độ download 80 Mbps  Tốc độ