Cấu hình Fpt play box 2019 – FPT Play Box + 4K

Nâng cấp cấu hình FPT Play Box 2019 - đẹp hơn , nhanh hơn , nhiều tiện ích hơn Từ 2019 , FPT Play Box