09477.95.777

FPT Telecom » facebook

Người truy cập internet tăng lên 3.8 tỷ người tính đến cuối năm 2018

Đến cuối năm 2018, số người truy cập Internet trên toàn cầu ước tính tăng lên 3,8 tỷ. Theo Guardian, thế giới hiện có hai loại

2018-11-16T12:25:02+07:00Tháng Mười Một 16th, 2018|Categories: Tin công nghệ, Tin tức|Tags: , , , , , |0 Comments