Lắp mạng internet FPT Huyện Ứng Hòa , Hà Nội

Phạm vi lắp đặt Huyện Ứng Hòa , Hà Nội : thị trấn Vân Đình, xã Hòa Lâm, Hòa Phú, Hòa Nam, Hòa Sơn, Phù