09477.95.777

FPT Telecom » Dịch vụ

Giới thiệu trung tâm dữ liệu FPT

Trung tâm hệ thống Data Center của FPT Telecom phục vụ nhu cầu lưu trữ của hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức và hàng triệu