09477.95.777

Giới thiệu trung tâm dữ liệu FPT

Trung tâm hệ thống Data Center của FPT Telecom phục vụ nhu cầu lưu trữ của hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức và hàng triệu

Leased Line – Dịch vụ kênh thuê riêng internet

Leased Line - Dịch vụ kênh thuê riêng internet là gì ? Internet Leased Line là dịch vụ cung cấp kết nối Internet trực tiếp