Dịch vụ doanh nghiệp

Leased Line – Dịch vụ kênh thuê riêng internet

leased line 002

Leased Line – Dịch vụ kênh thuê riêng internet là gì ? Internet Leased Line là dịch vụ cung cấp kết nối Internet trực tiếp ra Quốc tế (GIA) và Internet trong nước (NIX). Khác với các kết nối Internet thông thường, đường truyền Internet Leased Line có thể cung …

Xem tiếp
Contact Me on Zalo
0931 523 668