09477.95.777

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng dịch vụ internet , truyền hình thông minh FPT như : cấu hình Modem WiFi , cách tối ưu dịch vụ , thiết bị liên quan..

Thiết bị Modem CIG G-93RG
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi tên Wi-Fi 27-07-2017  
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wi-Fi 27-07-2017  
Thiết bị Modem CIG G-97D2
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi tên Wi-Fi 27-07-2017  
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wi-Fi 27-07-2017  
Thiết bị Modem TW-EP9108W
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi tên Wi-Fi 27-07-2017  
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wi-Fi 27-07-2017  
Thiết bị Modem TP-Link TL-WR741ND/ 841ND
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi tên Wi-Fi 27-07-2017  
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wi-Fi 27-07-2017  
Thiết bị Modem TP-Link Archer C2 – AC750
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi tên Wi-Fi 27-07-2017  
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wi-Fi 27-07-2017

Hướng dẫn tìm địa chỉ IP và địa chỉ default Gateway mạng nhà bạn

Có rất nhiều cách đơn giản để có thể xem được địa chỉ IP và default Gateway ( địa chỉ gốc mà Router cấp phát

Hướng dẫn cách mở port với IP tĩnh mạng cáp truyền hình

Trước đây mạng cáp truyền hình các camera thường không thể hoạt động , tuy nhiên thời gian gần đây để giúp người dùng sử

Hướng dẫn cài đặt và kết nối VPN truy cập mạng nội bộ công ty

Bạn đang ngồi lướt web tại quán cà phê wifi hay đơn giản là đang sử dụng mạng internet tại nhà nhưng lại muốn truy

Hướng dẫn xử lý lỗi Wifi bị dấu X đỏ

Khi quý khách hàng bị mất kết nối internet hoặc máy tính không kết nối vào mạng internet trong khi biểu tượng wifi hiển thị

Hướng dẫn xử lý lỗi Wifi bị dấu “!” (Lỗi IP/DNS) – (Lỗi Proxy)

Khi máy tính hay điện thoại của bạn không kết nối được vào mạng , bạn thấy wifi hiển thị dấu "!" . Thông thường

Cách đặt bộ phát Wifi tại nhà tối ưu nhất

Hướng dẫn cách đặt bộ phát Wifi tại nhằm tăng vùng phủ sóng Wifi một cách tối ưu và có hiệu quả truyền tải sóng