Giới thiệu dịch vụ Fsend và chính sách

Dịch vụ Fsend là gì? Fsend là dịch vụ chuyển file dung lượng lớn miễn phí thông qua email đầu tiên tại Việt Nam, cho