Đăng ký combo FPT miễn phí HD Box xem truyền hình

Thông báo chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 5/2017 , khách hàng khi đăng ký combo FPT ( internet + truyền hình )