FPT Software ra mắt DevOps Cloud Services tăng năng suất cho dự án

Tháng 10, Ban Cải tiến năng suất FPT Software (PID) sẽ chính thức cho ra mắt các dịch vụ hỗ trợ các dự án làm