Cách hưởng ưu đãi dành cho nhân viên FPT

Hỏi : Tôi là nhân viên FPT , vậy giờ [...]