09477.95.777

FPT Telecom Kiên Giang chạm mốc chỉ tiêu cả năm 2018 ngay đầu tháng 10

Theo thống kê thì FPT Telecom Kiên Giang có số phát triển thuê bao Internet đạt 101% (gross), 115% (net), số phát triển thuê bao

2018-10-10T10:30:30+07:00Tháng Mười 10th, 2018|Categories: Tin FPT, Tin tức|Tags: , , , |0 Comments

Lắp mạng FPT Kiên Giang

Chương trình khuyến mãi mới nhất của FPT Telecom Kiên Giang áp dụng cho khách hàng mới tham gia hòa mạng, đăng ký dịch vụ