Truyền hình FPT ra mắt bộ giải mã FPT TV 4K FX6

Với việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ [...]