Đầu thu truyền hình internet FPT

Hiện nay , FPT Telecom đang cung cấp đầu thu truyền hình internet với 02 loại chính : Đầu thu FPT TV dùng để xem