Sự khác nhau giữa cổng LAN và cổng WAN

Cổng Lan Và cổng WAN khác nhau thế nào ? [...]