FPT tham gia Liên minh chuyển đổi số Việt Nam

FPT tham gia Liên minh chuyển đổi số Việt Nam : Tại Vietnam ICT Summit 2019 tổ chức tháng 8 tới, Liên minh chuyển đổi số