Thời đại của truyền hình internet

Cách đây hơn chục năm, báo chí truyền thống chuyển dần sang báo điện tử.Nay thì truyền hình bắt đầu sang thời kỳ của truyền