Biến ti vi thường trở thành ti vi thông minh ( Smart TV ) thực thụ

Hiện nay trên thị trường đang cung cấp rất nhiều loại Smart TV ( ti vi thông minh ) có cấu hình và khả năng