THAY ĐỔI GÓI DỊCH VỤ GÓI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRÊN FPT PLAY BOX

Nội dung thay đổi trên box:

ü  Ngừng kinh doanh & hạ các gói dịch vụ: Family, Premium, Cơ Bản

ü  FPT Play Box mở gói dịch vụ mới, tên là: GIẢI TRÍ (Gói này sẽ bao gồm tất cả các kênh của gói Cơ bản, Premium và Family trước đây)

ü  Giá gói dịch vụ truyền hình Giải trí siêu hấp dẫn, cụ thể:

·        Gói Giải Trí 30 ngày: 50.000 đồng

·        Gói Giải Trí 60 ngày: 100.000 đồng

·        Gói Giải Trí 120 ngày: 200.000 đồng

·        Gói Giải Trí 365 ngày: 500.000 đồng

ü  Danh sách các kênh truyền hình thuộc gói Giải trí:

3.2   Chính sách chuyển đổi cho các khách hàng cũ:

ü  Những tài khoản đang chỉ có 1 gói Premium sẽ được tự động chuyển sang gói Giải trí với thời hạn sử dụng bằng với thời hạn của gói Premium đang có.

ü  Những tài khoản đang chỉ có 1 gói Family sẽ được tự động chuyển sang gói Giải trí với thời hạn sử dụng bằng với thời hạn của gói Family đang có.

ü  Những tài khoản đang có cả 2 gói Premium và Family:

o   Nếu gói Premium có thời hạn dài hơn gói Family thì sẽ được tự động chuyển sang gói Giải trí với thời hạn sử dụng bằng với thời hạn của gói Premium.

o   Nếu gói Premium có thời hạn ngắn hơn gói Family thì sẽ được tự động chuyển sang gói Giải trí với thời hạn sử dụng bằng với thời hạn của gói Family.

ü  Những tài khoản đang có thời hạn xem gói Cơ Bản thì từ 17/4 này vẫn tiếp tục xem nhóm kênh Cơ bản. Nếu muốn xem các kênh khác của Premium hay Family như trước đây thì phải mua gói Giải Trí.

Tham khảo thêm

Liên hệ đăng ký mua thiết bị FPT Play Box

Điên thoại: 094 77 95 777

Địa chỉ :

  • 124 Sương Nguyệt Ánh , P.Đa Kao , Quận 1 , HCM
  • 48 Vạn Bảo ,P.Liễu Giai , Ba Đình , Hà Nội

Website : https://fpttelecom.online/