GÓI CƯỚC TRUYỀN HÌNH MỞ RỘNG

»Danh sách kênh gói mở rộng

Gói cước truyền hình mở rộng là gói cước được đăng ký thêm vào gói cơ bản , tức là khách hàng có nhu cầu đăng ký gói cước này cần đăng ký trước gói cơ bản.

Nhóm gói cước mở rộng bao gồm các gói cước sau :

( Báo giá tham khảo tháng 8/2017 )

  • K+ HD : 113.700 VNĐ/tháng
  • VTVCab HD : 38.000 VNĐ/tháng
  • Danet :50.000 VNĐ / tháng
  • Film+ : 50.000 VNĐ / tháng

Xem thêm : Gói cước truyền hình cơ bản

Gói cước mở rộng = Gói cước cơ bản + các gói cước ( K+ HD , VTVCab HD , Danet , Film+ .. ) trong nhóm mở rộng

FPT services

Tham khảo thêm :


Tham khảo khuyến mại FPT Telecom toàn quốc

Miền BắcMiền TrungMiền Nam

fpttelecom.online ( đăng ký lắp mạng FPT trực tuyến )