09477.95.777

Trang chủ » Hỗ trợ » Công bố chất lượng

Quy chuẩn va tiêu chuẩn kỹ thuật dịch vụ

I.Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (dịch vụ truy nhập Internet xDSL), dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch

2017-04-12T10:36:08+00:00Tháng Tư 12th, 2017|Categories: Công bố chất lượng|0 Comments