09477.95.777

Để đánh giá gói cước internet cáp quang tốt thì dựa vào tiêu chí gì?

Hỏi : Để đánh giá gói cước internet cáp quang tốt thì dựa vào tiêu chí gì? Trả lời : -Đối với một gói cước

Băng thông quốc tế của các gói cước internet FPT là bao nhiêu ?

Hỏi :Băng thông quốc tế của các gói cước internet FPT là bao nhiêu ? Tốc độ quốc tế gói cước internet FPT là bao

Truyền hình FPT xem được mấy tivi ? đầu thu FPT có chia được ra tivi khác không?

Hỏi : Truyền hình FPT hiện nay xem được bao nhiêu ti vi / gói cước , đầu thu của FPT có thể chia được