09477.95.777

Bạn đang xem:--Tài liệu mạng viễn thông

Tài liệu mạng viễn thông

Sưu tầm tài liệu liên quan đến mạng viễn thông nhằm đưa tới cho khách hàng ít nhiều những thông tin cần thiết về dịch vụ đang sử dụng cũng như hạ tầng cáp quang hay internet nói chung.

Tài liệu sưu tầm chủ yếu thông qua nguồn internet

Cấu tạo , phân loại cáp quang và ưu nhược điểm so với cáp đồng

Trước khi đi tìm hiểu về phần cấu tạo và phân loại các loại cáp quang chúng ta cùng tìm hiểu và định nghĩa xem

Công nghệ Gpon và AON là gì ? so sánh giữa hai công nghệ này

Các bạn hẳn đã từng sử dụng mạng internet hay từng đăng ký cáp quang để sử dụng trong gia đình hay doanh nghiệp .