Mạng Internet FPT có đáp ứng được nhu cầu cao không?

Bạn đang có nhu cầu đăng ký lắp đặt mạng và có ý tưởng sử dụng mạng internet FPT với nhu cầu cao , bạn