Cấu tạo , phân loại cáp quang và ưu nhược điểm so với cáp đồng

Trước khi đi tìm hiểu về phần cấu tạo và phân loại các loại cáp quang chúng ta cùng tìm hiểu và định nghĩa xem