09477.95.777

Quý khách hàng tham khảo chuyên mục hướng dẫn sử dụng của FPT Play box để dễ dàng sử dụng thiết bị một cách dễ dàng và tiện lợi

Cast nội dung cực dễ dàng từ điện thoại lên TV với FPT Play Box 2018

Hình ảnh đẹp, video thú vị từ điện thoại sẽ được kết nối lên TV thông qua thiết bị hỗ trợ FPT Play Box 2018