09477.95.777

Bao gồm hệ thống các gói cước cáp quang doanh nghiệp tốc độ cực cao với băng thông quốc tế và băng thông trong nước. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho doanh nghiệp