Giá cước wifi FPT Đà Nẵng là bao nhiêu ?

Tìm kiếm : Giá cước Wifi FPT Đà Nẵng . Cước internet Wifi Đà Nẵng là bao nhiêu . Tiền internet Wifi FPT Đà Nẵng