Tặng cước sử dụng cho khách hàng trả trước , miễn phí đầu thu 4K và Modem Wifi 4 cổng băng tần kép cấu hình cao.